MEDIÁLNY TRÉNING

Existujú tri druhy vystúpení v médiách. To, ktoré ste si plánovali, to, ktoré ste naozaj urobili, a to, ktoré si želáte, aby sa vám raz podarilo.Všetko sa dá natrénovať a komunikácia nie je výnimkou. Každému z vás dokážeme garantovať, že nami pripravený mediálny tréning vás naučí:

 •  Správne zadefinovať komunikačnú stratégiu firmy
 •  Presvedčivo a sebaisto komunikovať s médiami
 •  Porozumieť médiám a pravidlám „mediálnej hry“
 •  Ovládať spôsoby, ako dobre odpovedať na každú otázku
 •  Mať pod kontrolou priebeh interview
 •  Hovoriť to, čo chcete povedať a nie to, čo chcú médiá počuť
 •  Zvládať nervozitu a trému
 •  Ustrážiť si neverbálnu komunikáciu a dať pozor na to, aby vaše telo „hovorilo“ to isté ako vaše ústa
 •  Maximalizovať šance, aby v novinách vyšlo naozaj to, čo hovoríte
Komplexný tréningový program MEET THE PRESS zahŕňa:

 • Podrobnú analýzu situácie, v ktorej sa klient nachádza
 • Spoločnú analýzu a brainstorming správnej komunikačnej stratégie
 • Vysvetlenie fungovania médií, mediálneho prostredia a jeho pravidiel
 • Nácvik efektívnych komunikačných techník
 • Praktické simulácie reálnych mediálnych situácií a následná korekcia nedostatkov
 • Prípadové štúdie „ušité na mieru“ pre konkrétne potreby daného klienta
 • Formálne aspekty komunikácie s médiami (verbálna a neverbálna komunikácia)
 • Psychológiu komunikácie, prácu s trémou 
Naše intenzívne mediálne tréningy, ktoré navždy zmenia vaše vnímanie médií a seba v médiách, trvajú zväčša 1 až 2 dni. Praktické simulácie reálnych mediálnych situácií robíme v prítomnosti profesionálnej televíznej kamery, prípadne v improvizovanom televíznom štúdiu. Začíname analýzou vašej situácie, pokračujeme návrhom komunikačnej stratégie a končíme tým, že sa na svoje ďalšie vystúpenie v médiách budete tešiť!

Ako môže vyzerať náš tréning:

 • skupiny od 2-6 účastníkov (výlučne zástupcovia tej istej firmy alebo projektu)
 • model „one-on-one“ (individuálny tréning pre CEO, manažéra alebo hovorcu)
Dôkaz o tom, že ste skúsený komunikátor, môže visieť aj vo vašej kancelárii. Certifikát o absolvovaní mediálneho tréningu.

Download the PDF file .